Istoricul Parohiei Văleni 3

Istorie Ianuarie 12, 2013

Biserica Parohială Văleni cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” face parte din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi, Protopopiatul Iaşi III.

Satul Vălenii este situat în partea de S-V a comunei Ţibăneşti, la 7 km de centrul comunei, 67 de km de Municipiul Iaşi, 18 km de oraşul Negreşti, jud. Vaslui şi 47 de km de oraşul Roman, jud Neamţ.

E un sat răzăşesc nu cu prea mulţi locuitori, aproximativ 230.  Locuitorii satului sunt români ortodoxi, doar 20 de persoane aparţinând cultului penticostal . Ocupaţia locuitorilor este agricultura.

Biserica satului este construită în secolul al XIX-lea, după unele tradiţii locale. Ceea ce se ştie sigur este că, în anul 1946 a fost strămutată din mijlocul satului din cauza alunecărilor de teren în partea de răsărit a satului de către credincioşi în timpul preotului Nicolae Bălan.

Biserica este construiă din bârnele din stejar, pe temelie de piatră, în formă de navă. Privită din exterior are un aspect simplu, bine proporţionată.

Locaşul este format  dn Sf Altar, naos, pronaos şi pridvor.

Stilul, în care s-ar putea încadra este cel moldovenesc. Până în anul 2002 a fost filie a Parohiei Jigoreni. Din data de 13.12.2002 a devenit parohie de sine stătătoare , fiind numit ca preot paraoh Pr. Platon Constantin.

În prezent locaşul este bine întreţinut , precum şi anexele, cimitirul. În aceşti 10 ani s-au ridicat cu ajutorul  enoriaşilor o casă parohială şi o clopotniţă nouă